Strategian luominen

Rovaniemen Taitoluistelijat käynnistävät pidempi aikaisen strategian luomisen. Työtä johtaa seuran johtokunta.

Työn valmistelu aloitetaan luomalle seuralle arvot. Arvot ohjaavat kaikkea seuran toimintaa. Seuran jäsenistön ääni halutaan kuuluville ja jokainen pääsee antamaan oman mielipiteensä perusteluineen seuran arvoiksi.

Kyselyn tulokset käydään työryhmässä läpi ja ne ohjaavat arvokeskustelua.